Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Beoordelen en analyseren van risico’s in de GWW

Beoordelen en analyseren van risico’s in de GWW

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het voortraject de mogelijke risico’s in te schatten, beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan veel leed worden voorkomen. “Nul (gevolg)schade, dát moet het uitgangspunt zijn voor alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt Fred Pannekoek van Fides Expertise terecht.

Risico’s inschatten

Fides Expertise is gespecialiseerd in het beoordelen en analyseren van risico’s in de infrasector, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de verzekering (nog voor het project op de markt komt), maar ook in opdracht van uitvoerende partijen. “We schatten de risico’s van de invloeden naar de omgeving toe in en bekijken op welke manier we dat het beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”, licht Pannekoek toe. “Dat varieert van het monitoren of een vooraf berekende verlaging van de waterstand overeenkomt met de werkelijke verlaging, het monitoren van de doorbuiging van een damwand bij een grote bouwkuip tot het monitoren van de invloeden van de infrawerkzaamheden op gevoelige bebouwing of kabels en leidingen in de ondergrond.”

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding.

 

Pragmatische benadering

In alle gevallen is het zaak om tijdens de werkzaamheden voldoende meetmomenten in te plannen, zodat tijdig ingegrepen kan worden in geval van eventuele zettingen of ongeoorloofde trillingen. “Ieder project is daarin uniek. We schatten de risico’s in op basis van de geplande werkzaamheden. Ook al is er vaak een bestek aanwezig, de werkmethodieken staan vaak niet beschreven. Per situatie bekijken we de mogelijke risico’s, schrijven beheersmaatregelen voor en selecteren we de juiste meetmethodiek. Het is zaak dat laatste pragmatisch te beoordelen en juist daar schort het nog wel eens aan in de markt. Het is telkens een afweging maken tussen de mogelijke risico’s, de geschikte meetapparatuur en de kosten die daaraan verbonden zijn. Elk half uur een meting uitvoeren, heeft in sommige gevallen gewoon geen zin”, benadrukt Pannekoek.

Tijdig anticiperen

De meetapparatuur voor trillingen, geluid, grondwaterstand en deformaties van Fides Expertise zijn voorzien van een automatische alarmmelding bij overschrijding. “Bij onze robotical totall-stations voor deformaties zijn zelfs meerdere alarmniveaus in te stellen, zodat tijdig geanticipeerd kan worden na een eerste waarschuwing. De grenswaarden worden vastgelegd in het monitoringsplan dat we samen met de opdrachtgever opstellen. Ook wordt beschreven welke stappen genomen dienen te worden als een grenswaarde wordt bereikt. Bij grote, complexe projecten vindt zelfs 2-wekelijks een monitoringsoverleg plaats waarin de meetresultaten worden besproken en verdere acties gedefinieerd. En dat alles met als doel om de constructieve veiligheid en het cosmetische aspect van de omgevingsbebouwing te behouden.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details