Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk: Richt onderzoek op keuzes die meeste impact hebben op doelen circulariteit

Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk: Richt onderzoek op keuzes die meeste impact hebben op doelen circulariteit

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in opdracht advies uitgebracht over de ‘Circulaire Peiler’. Deze Circulaire Peiler heeft als doel om in de grond-, weg- en waterbouw meer aandacht te vragen voor circulariteit en te beoordelen welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om het beoordelingskader verder te verbeteren.

De provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Het waterschap heeft hiervoor een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Ook hebben de gezamenlijke partners aan de Commissie gevraagd of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector).

De Commissie is enthousiast over het opstellen van een beoordelingskader circulariteit, wat innovatief is bij dijkversterkingen en gebiedsontwikkelingen. Hiermee kan worden getoetst welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. Het waterschap sluit zich aan bij de landelijke doelstellingen om in 2030 vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 1990.
De Commissie adviseert om het onderzoek te richten op keuzes die het meeste bijdragen aan deze doelen. Met het opstellen van een grondstoffen-, materialen- en energiebalans wordt dit inzichtelijk. Daarnaast adviseert zij te onderzoeken welke mogelijkheden er in de GWW-sector zijn om te sturen op de aard, oorsprong en terugneembaarheid van grondstoffen en materialen. Dit kan grote invloed hebben in hoeverre ontwerpen circulair gemaakt kunnen worden.

Ook vraagt de Commissie om het beoordelingskader navolgbaar te maken, zodat besluitvormers en omwonenden goed inzicht krijgen hoe verschillende ontwerpen bijdragen aan de circulariteitsdoelen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details