Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Creatief met (afval)water

Creatief met (afval)water

Aangescherpte milieueisen, de soms beperkte beschikbaarheid van water en de noodzaak om te kijken naar technologieën als hergebruik van water, maakt dat de mobiele en modulaire waterzuiveringsinstallaties van Logisticon Water Treatment in steeds meer sectoren te vinden zijn. Ook in de infrasector bewijzen de installaties hun toegevoegde waarde. Sterker nog, daar is het dertig jaar geleden allemaal begonnen.

Logisticon is volgens Business Developer Pieter van Staveren uitvinder van de modulaire en mobiele waterzuiveringen. “Onze mobiele en modulaire installaties worden van oudsher toegepast bij ontgravingen en bodemsaneringen. Het vrijkomend grondwater mag in veel gevallen niet direct geloosd worden op het oppervlaktewater, vanwege de aanwezigheid van bodemvreemde stoffen. Die stoffen worden door onze installaties uit het water gefilterd, zodat het vervolgens wel geloosd kan worden. Op die manier hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van het metrostelsel in Utrecht bijvoorbeeld, waar het grondwater met een capaciteit van 300 m3/uur werd gezuiverd.”

Modulaire membraanbioreactor (MBR)-installatie.

Beschikbaarheid

Ook de industrie heeft steeds meer baat bij modulaire en mobiele installaties, zegt Van Staveren. “Als gevolg van aangescherpte milieueisen en groei of krimp van bepaalde markten zijn de utilities ook aan veranderingen onderhevig. Met onze modulaire installaties voor proces-, drink- en afvalwater bieden we altijd de juiste oplossing, zo hebben we de afgelopen dertig jaar toch wel aangetoond. Daarnaast zien we dat de beschikbaarheid van water ook niet altijd meer een vanzelfsprekendheid is, bijvoorbeeld als gevolg van verdroging. Zeker als waterschappen opleggen dat er gedurende een bepaalde periode geen oppervlakte- of grondwater mag worden onttrokken. Tot slot legt de Europese en nationale wetgeving op dat bedrijven moeten aantonen welke stoffen er in het afvalwater bevinden en hoe deze gezuiverd worden. Ook bij calamiteiten.”

Smink membraanbioreactor (MBR)-installatie.

Licence to operate

Logisticon heeft bewezen dat ze bij eventuele calamiteiten snel kan reageren. Van Staveren: “Soms kunnen we binnen 24 uur een zuiveringsinstallaties neerzetten om de ‘licence to operate’ van een bedrijf niet in gevaar te brengen. Ook bij calamiteiten bieden we soelaas. Zo hebben we nog tijdens de brand bij Chemiepack in Moerdijk in recordtempo zuiveringsinstallaties geplaatst om te voorkomen dat het milieu niet verder belast zou worden.” 

Zuivering proceswater bij Vynova in Geleen.

Win-win

Afvalwater lozen wordt vaak nog altijd gezien als de meest voordelige oplossing. “Dat is toch lang niet altijd het geval”, weet Van Staveren uit ervaring. “Zo kunnen we aantonen dat bedrijven een behoorlijke besparing kunnen realiseren met hergebruik van (afval)water. Ze betalen ten eerste minder lozingskosten, voldoen aan de nieuwste milieueisen én hoeven minder drink- of oppervlaktewater in te nemen. Door processen goed en op een slimme en creatieve manier onder de loep te nemen, zou je bijvoorbeeld ook halverwege een proces het water al kunnen afvangen en elders in een ander proces hergebruiken. Een win-win.”

Technieken

Naast toepassing van de traditionele technieken vertrouwt Logisticon meerdere decennia ook op membraantechnologie. “Samen met leveranciers van membranen, technologieproviders en onze klanten hebben we veel onderzoek gedaan naar deze technologie. We hebben deze steeds verder weten te verfijnen om te komen tot een brede inzetbaarheid, een besparing op het gebruik van chemicaliën, energie, enz. Het mooie van onze installaties is dat we ze kunnen aanpassen, specifiek op de situatie. Op die manier kunnen we ook heel snel inspelen op een veranderde vraag of noodsituatie. Onze installaties zijn dan wel vaak mobiel en modulair, maar kennen in veel gevallen (vooral in de industrie) een permanente opstelling”, besluit Van Staveren. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details