Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
GeoBusiness Nederland zonder Geo staat de wereld stil

GeoBusiness Nederland zonder Geo staat de wereld stil

De geo-informatie sector is wereldwijd een kleine speler. In Nederland is de omvang ongeveer €1,5 miljard en er werken zo’n 15.000 mensen in de geo-sector. De impact die de sector heeft is echter groot. 

Dat heeft te maken met de locatie component.  Zonder dat we het zelf in de gaten hebben maken we veelvuldig gebruik van onze geografische positie, op de kaart of ten opzichte van elkaar. Deze functionaliteit zit in tal van toepassingen die onderdeel zijn van ons dagelijkse leven.  Dit is alleen nog maar meer geworden doordat we deze technologie tegenwoordig met onze smartphones en tablets letterlijk in onze hand hebben.

Data en informatie spelen een grote rol

Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk, is de rol van geo-informatie en technologie in de digitalisering van onze maatschappij. Naast technologie spelen data en informatie hierin een grote rol. Deze data wordt op verschillende manieren verzameld, de volumes worden steeds groter en de update frequentie steeds hoger. In onze sector is er veel kennis over standaarden en data interoperabiliteit.  Daarmee levert de geo-industrie een grote bijdrage aan het inwinnen en ontsluiten van deze datastromen.

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor en door geo-bedrijven. Binnen onze vereniging vind je bedrijven met specialisaties in de hele keten, van data-inwinning tot het verwerken en analyseren van data voor een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren. Voorbeelden zijn de bouw-, infrastuctuur- en watersector, maar ook toepassingen voor energietransitie en klimaat, onze leefomgeving, duurzame technologie, circulaire bouw en de gezondheid, zorg en het sociale welzijn van de bevolking.  

De bedrijven werken binnen onze vereniging samen aan de hand van drie speerpunten: een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, economische groei en onderwijs en onderzoek. Om onze ambities te realiseren hebben we werkgroepen  georganiseerd rondom datainwinning, samenwerken met partners vanuit de overheid en onderwijs.

Inwinnen en verwerken betrouwbare data

Het begint allemaal met het inwinnen en verwerken van goede en betrouwbare data, boven en onder de grond. Dit is essentieel voor de hele keten. Het gaat hierbij om heel nauwkeurig maatvoeren van nieuwe gebouwen, bruggen en infrastructuur, maar ook inspecties van installaties, wegen, watergangen en kabels en leidingen. Dit gebeurt onder meer met meetapparatuur en sensoren in auto’s, vliegtuigen en drones, of grondradar metingen waarmee graafschade kan worden voorkomen (zie kader KAGO). 

Samenwerken

Vanuit ons Platform overheid, aanbesteden en standaarden leveren wij een structurele en gecoördineerde bijdrage voor samenwerking en afstemming met onze partners binnen de overheid, met onder andere het Kadaster, Rijkswaterstaat, Geonovum, het NEN en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Onderwijs

Geo-informatie en technologie is een specialistisch vakgebied. De vraag naar gekwalificeerd personeel, met name voor data-inwinning maar ook Geo-ICT, is groot. Wij helpen onze leden om gezamenlijk invulling te geven aan gesprekken met onderwijsraden en -instellingen op MBO, HBO en WO-niveau en acties te ondernemen om het geo-onderwijs te ondersteunen en het vakgebied te promoten.  

Deze werkgroepen vormen de basis om aan de hand van drie thema’s de groei van onze sector te realiseren.

Fysieke leefomgeving

De inrichting van onze fysieke leefomgeving kan niet zonder ruimtelijke data en geo-informatie. Vanaf 2021 treedt hiervoor een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Wij stimuleren samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit het werkveld, met als doel goede afspraken te maken voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet en te laten zien wat het geo-bedrijfsleven hieraan kan bijdragen.

Energietransitie

Om in 2030 de 49% CO2 reductiedoelstelling te halen gaat Nederland er straks heel anders uitzien. Klimaatadaptatie en energietransitie is een ‘geo-vraagstuk’. De geo-sector brengt de impact op de fysieke leefomgeving in kaart en helpt bij het maken van slimme keuzes en monitoren van acties die leiden tot een duurzame leefomgeving.

Circulaire bouw

Een bijdrage leveren aan innovatief bouwen van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructurele werken is de rode draad voor het thema BIM / 3D / Circulaire Bouw. Samen met stakeholders uit het bredere bouw- en infra-werkveld onderhouden wij een platform en netwerk om kennis te delen en de verbinding te vinden met het geo-werkveld. 

GeoBusiness Nederland is een unieke community, want onze leden werken vaak met elkaar samen aan oplossingen en versterken elkaar zo in keten van data-inwinning en analsyse tot ontsluiting. In deze editie van GWW laten een groot aantal van onze leden zien hoe zij geo-technologie gebruiken.      

www.geobusiness.nl

 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details