Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Koploper in systeem en technologie

Koploper in systeem en technologie

Waterbeheer in Nederland:

Nederland heeft van oudsher een verhoogde aandacht voor waterbeheer. Niet in de laatste plaats vanwege de ligging in een delta waar verschillende rivieren samenkomen. Ons land ondervindt dan ook direct de gevolgen van klimaatverandering, veel meer dan de door ons omringende landen. Dat is ook de reden dat er volop activiteiten worden ontplooid om Nederland resistent te maken tegen klimaatverandering en daarin zijn pompen een belangrijke factor.

“Waterbeheer is in Nederland buitengewoon belangrijk”, begint Jos Kelderman van Gorman-Rupp Europe. “Vanuit Nederland zijn we verantwoordelijk voor de verkoop van producten in heel Europa. We hebben zodoende een goed beeld van hoe we in Nederland omgaan met waterbeheer in vergelijking met het buitenland. Met name in Zuid- en Oost-Europa zijn er nog stappen te maken. De urgentie wordt daar misschien nog niet zo gevoeld als in het laaggelegen Nederland. Wij ondervinden direct de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van hevige regenval, maar ook toenemende droogte. Reden dat er in ons land volop wordt en is geïnvesteerd in de aanleg van bijvoorbeeld klimaatbestendige infra, het afkoppelen van het riool, het verbreden en/of omleggen van waterwegen.”

Voor een periode van bijna twee jaar heeft Gorman-Rupp in België een tijdelijk pompstation opgebouwd tijdens de vernieuwing van de vaste pompinstallatie van een sluis in het Kanaal Charleroi-Brussel.

 

Brede range

Gorman-Rupp Europe is een dochteronderneming van Gorman-Rupp Pumps met een range van vele duizenden pompen in capaciteiten tot 4.000 m3/uur. Kelderman: “Daarnaast kunnen we putten uit een range pompen van meerdere zusterbedrijven, zoals Patterson, gespecialiseerd in de range daarboven. Voor alle situaties kunnen we een passende oplossing voorzien, van een kleine afvalwaterpomp voor een rioolaannemer tot grote pompen voor de inzet bij werkzaamheden aan sluiscomplexen en waterwegen. In het marktsegment rioolwaterafvoer zijn we in het buitenland sterk gepositioneerd, maar in Nederland nog maar heel beperkt actief. Daar zetten we de komende jaren vol op in. Om die reden hebben we een gespecialiseerde vestiging opgericht waar engineers meedenken met opdrachtgevers als het gaat om rioleringsvraagstukken en daar slimme systemen voor kunnen bedenken. De pomp is immers onderdeel van een compleet systeem.”

Aanpassen rioolstelsel

Een belangrijk aspect in het klimaatadaptief maken van ons land is het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool, zodat het regenwater blijft op de plek waar het valt. “Het gevolg is dat rioolstelsels anders gedimensioneerd moeten worden”, stelt Jan Heuvel van Gorman-Rupp Europe. “Ook de pompgemalen die zich in deze rioolstelsels bevinden, dienen anders ingericht te worden. Door het afkoppelen van de hemelwaterafvoer stroomt er minder water door het rioolstelsel en is de vuilconcentratie ook nog eens hoger. Wij hebben een aantal systemen ontwikkeld om deze uitdagingen te lijf te gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is het bovengronds rioolgemaal, een zelfreinigende pompoplossing, als alternatief voor het traditioneel dompelgemaal.”

Niet alleen in de Benelux levert Gorman-Rupp pompen voor omleggingen. Ook in het buitenland zijn deze units geliefd voor allerlei soorten tijdelijke toepassingen.

 

Zelfreinigende pompoplossing

Om problemen met opeenhoping van vuil in rioolpompstations te verminderen, heeft Gorman-Rupp het Self-Cleaning Sump System ontwikkeld. “Het SCS System is een geïntegreerde technologie met een schuine mini-collector, waarbij zelfs geen put hoeft te worden geïnstalleerd”, legt Heuvel uit. “De verblijfstijd in de collector wordt tot een minimum beperkt, wat maakt dat de bezinking van sedimenten en het afzetten van vet aan de putwanden beduidend lager is. Bij elke pompcyclus worden drijvende zaken en sedimenten weggevoerd zonder het risico op verstopping.     

Een rioolpompstation wordt daardoor zelfreinigend. In combinatie met het onderhoudsgemak van de bovengrondse Gorman-Rupp Reliasource pompstations, is dit een totaaloplossing die voor Nederlandse rioolbeheerders het benodigde onderhoud fors terug weet te brengen – en daarmee operationele kosten bespaart. In België hebben we het SCS System al een aantal keren succesvol toegepast.”

Om problemen met opeenhoping in rioolpompstations te verminderen, heeft Gorman-Rupp het Self-Cleaning Sump System ontwikkeld.

 

Opwoelen en afvoeren

Niet in alle situaties is het SCS System toepasbaar, erkent Heuvel. “Voor bestaande situaties waar het lastig is om onze zelfreinigende pomopoplossing in te zetten, hebben we ook een alternatief om de verhoogde vuilconcentratie af te wentelen. In de persleiding kunnen we dan een klep monteren die periodiek, en afhankelijk van de vervuilingsgraad, woeling en werveling in de put opwekt, zodat alle vuildelen opwoelen en afgevoerd kunnen worden. Voor elke situatie kunnen we met onze engineeringsvestiging een passende oplossing ontwikkelen. Het leveren van een pomp is één, maar in de basis is een pomp natuurlijk een argeloos product dat zich houdt aan de natuurkundige wetten. Onze toegevoegde waarde zit hem in het feit dat we onze kennis reflecteren op pompinstallaties en dat we zoveel mogelijk de situatie beïnvloeden om een pomp optimaal te laten functioneren.”

Aanpassingen aan het rioolstelsel, waterwegen en sluiscomplexen zijn veelal het directe gevolg van klimaatverandering, resumeert Kelderman. “Ons doel is om klanten veel meer te ontzorgen dan alleen het leveren van een pompset. We beschikken tevens over een enorme verhuurvloot. Zo hebben we voor een periode van bijna twee jaar in België een tijdelijk pompstation opgebouwd tijdens de vernieuwing van de vaste pompinstallatie van een sluis in het Kanaal Charleroi-Brussel. Het tijdelijke pompstation bestaat uit twee Patterson-pompunits, met een debiet van 9000 m3/h totaal, bijbehorende 40-inch leidingen en control- en monitoringsystemen. We gaan geen uitdaging uit de weg.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details