Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Werken op de grens van land en water

Werken op de grens van land en water

Zolang als Nederland bestaat, zijn wij al in gevecht met het water om ons heen. Op zich niet zo verwonderlijk als we ons realiseren dat meer dan de helft van ons land zich onder de zeespiegel bevindt. Toch heeft juist dat gegeven ons alleen maar sterker gemaakt. We ontwikkelden ons door de eeuwen heen als echte watermanagers en wisten grote stukken grond droog te malen en geschikt te maken om te wonen en te werken. Een strijd waarbij soms eerst grote offers werden gebracht. Denk maar eens terug aan de overstromingen in 1916 en de watersnoodramp van 1953. Het zette ons vervolgens aan tot het bedenken van unieke, innovatieve en spraakmakende oplossingen. Met als resultaat een waterbouwsector die een wereldwijde reputatie op het gebied van watermanagement heeft opgebouwd.

Deltawerken

Waar het in het verleden vooral ging om het tegenhouden van water is met de komst van de Deltawerken ook de natuur een steeds grotere rol gaan spelen. Slimme oplossingen waarbij niet alleen de kust of het gebied achter de dijken wordt beschermd, maar ook ruimte wordt geboden voor andere gebruiksfuncties. Bij ‘building with nature’ worden ecosystemen ingezet die niet alleen duurzaam zijn maar ook een toegevoegde waarde hebben voor recreatie of de lokale economie. Zo worden de nieuwe natuureilanden met natuurlijke oevers in de Marker Wadden aangelegd met slib, klei en zand uit het Markermeer, en krijgt de nieuwe natuur, zowel onder- als boven water, de kans zich hier te ontwikkelen. Met het plan ‘Ruimte voor de rivier’ verdiepen en verbreden we rivieren, en vergroten we de gebieden langs de oevers. Zo krijgt de rivier een grotere afvoercapaciteit, kunnen we hoge waterstanden opvangen en ontstaat er langs de oevers ruimte voor natuur en/of recreatie. Een win-win situatie.

De Maeslantkering sluit normaal gesproken alleen bij dreigende stromvloed en bij een waterstand van 3 meter of meer boven NAP. De kering, onderdeel van de Deltawerken, vormt samen met de Hartelkering de Europoortkering en beschermt Rotterdam en achterland bij extreme waterstanden. (Beeld: Siebe Swart)

 

Nieuwe ontwikkelingen

Als Vereniging van Waterbouwers staan we aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen. Met de zekerheid dat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt, hebben we als sector al een paar flinke uitdagingen waar we ons in vast kunnen bijten. Droge voeten zijn in ons land namelijk nooit vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe ontwikkelingen, zoals eilanden voor de kust die op natuurlijke wijze voor kustbescherming moeten leiden en plannen waarbij we sommige stukken land juist weer teruggeven aan het water. Een sector die volop in ontwikkeling is.

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden laten ons ook zien dat de actualiteit de visie en missie van onze branche flink aan banden kan leggen. Het is belangrijker dan ooit om een antwoord te hebben op de gevolgen van het PFAS- en stikstofbeleid om te voorkomen dat zij leiden tot een ramp voor de sector. Door richting te geven en de ambitie van de vereniging onder de aandacht te brengen bij de politiek kunnen we invloed blijven uitoefenen. Het belang van waterveiligheid zal de komende jaren alleen maar toenemen en is financieel gewaarborgd in het Deltaprogramma. Aan ons de taak om met elkaar een gemeenschappelijk perspectief te ontwikkelen om die waterveiligheid tot in lengte van dagen te kunnen garanderen.    


Voor het leven in een delta in Nederland of elders in de wereld is de waterbouwsector van enorm belang. Om dit leven op het gewenste niveau te houden en om een duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken, zijn vitale aannemers in de Nederlandse waterbouw heel hard nodig.


Vereniging van Waterbouwers

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

www.waterbouwers.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details